menu
79 jaar

Maximale leeftijd donorschap verhoogd

 

Sanquin krijgt met grote regelmaat vragen van donors over het verhogen van de  maximale leeftijd. Tot nu toe was het geven van bloed, plasma en trombocyten mogelijk tot en met de leeftijd van 69 jaar. Per 3 april wordt de maximale leeftijd verhoogd naar 79 jaar. Dit houdt in dat donors hun donorschap kunnen voortzetten tot en met 1 dag voor hun 80ste verjaardag. Deze wijziging geldt voor alle bloed-, plasma- en trombocytendonors.

Waarom gold er een maximale leeftijd van 69 jaar?

Het is algemeen bekend dat er meer hart- en vaatziekten voorkomen naarmate je ouder wordt. Ook de longfunctie loopt langzaam terug. Met deze gegevens in het achterhoofd is lange tijd onze aanname geweest dat daardoor de kans op ongewenste effecten van een donatie te groot wordt. Met ons beleid hebben we de donor daarvoor willen beschermen.

 

Waarom kan nu de maximale leeftijd wél worden verhoogd?

Er is literatuuronderzoek gedaan bij Sanquin en er is gekeken naar de ervaring van bloedbanken in andere westerse landen die een hogere maximale leeftijd hanteren. Uit verscheidene publicaties en ervaringen in deze landen blijkt dat het geven van bloed, plasma of trombocyten ook na de leeftijd van 69 jaar verantwoord en veilig is. Ook het feit dat mensen tot op hogere leeftijd fit blijven, heeft bijgedragen aan het nieuwe beleid.

 

Wat betekent het verhogen van de maximale leeftijd voor mij?

Als je op 3 april 2018 bloed-, plasma of trombocytendonor bent, dan gaat automatisch de nieuwe maximale leeftijd van 79 jaar gelden. Eerder stoppen mag uiteraard altijd.

Ben je in het afgelopen jaar uitgeschreven omdat je 70 jaar bent geworden, maar zou je je opnieuw willen laten inschrijven? Dat kan vanaf 3 april 2018 als je op het moment van aanmelden een jaar of korter geleden hebt gedoneerd. Doordat je het laatste jaar nog hebt gegeven, verwachten we dat je zonder problemen je donorschap weer kunt oppakken. Je wordt per brief hierover geïnformeerd en je kunt je vervolgens aanmelden via de gratis Donorinformatielijn 0800-5115. Dat betekent dat het niet mogelijk is je opnieuw in te schrijven als je langer dan een jaar geleden 70 jaar bent geworden en/of je langer dan een jaar geleden hebt gedoneerd.

 

Ook interessant

Alles op z’n tijd

Waarom wordt de ene donor vaker opgeroepen dan de ander?

Kijk, een nieuw bloedproduct: oogdruppels!