menu

Contact

Redactieadres
Sanquin

Redactie Gul
Postbus 1013
6501 BA Nijmegen

Bel 0800-5115

Colofon

Gul is een uitgave van Stichting Sanquin en verschijnt vier keer per jaar.

Redactie
Imke Sikkema – Hoofdredacteur
Merlijn van Hasselt
Hezeke Hoefnagel
Lysbert Schuitema
Henk van der Meij – Donor Advies Raad

Tekst en eindredactie
Marcel Jiskoot

Fotografie
Lars van den Brink
Afdeling Beeld.nl

Vormgeving
Total Identity
Dimitri van Loenen

Illustraties
Laura Dal Bo

Techniek en ontwerp
Total Public

© 2015 Sanquin. Artikelen uit Gul mogen alleen na overleg met de redactie worden overgenomen, onder vermelding van de bron en de uitgever.