menu
Inzicht

65% van alle bloedtransfusies naar kinderen jonger dan 5

Van de 112,5 miljoen bloeddonaties die wereldwijd worden ingezameld, komt ongeveer de helft uit hogelonenlanden. Daar woont 19% van de wereldbevolking. In de lagelonenlanden gaat 65% van alle bloedtransfusies naar kinderen jonger dan 5 jaar, terwijl in hogelonenlanden 76% van alle bloedtransfusies bestemd is voor mensen boven de 65 jaar.

Bron: WHO, Blood safety and availability, Fact sheet, 2016

Ook interessant

Vier Wereld Bloeddonordag ook op onze site

50x bedankt!

De helden van Evana