menu
Nieuwe meting

Invoering controle ijzervoorraad

Veilig bloed geven staat voorop! Als donor mag je geen last hebben van het geven van bloed, ook niet op de lange termijn. Om er zeker van te zijn dat je veilig bloed kunt geven, bepalen we daarom sinds september 2017 met enige regelmaat je ferritine na je donatie uit één van de afgenomen buisjes bloed. Deze periodieke meting van ferritine voeren we stapsgewijs in. Voorafgaand aan elke donatie blijven we hemoglobine meten met een vingerprik.