menu

Inzicht      

14 juni is het Wereld bloeddonordag!

Inzicht in bloeddonaties wereldwijd

In 72 landen is 50% van de bloedvoorziening afkomstig van familie of van betaalde donors.

          

In 2004 werd in 60% van alle landen de bloedvoorziening nationaal geregeld.
In 2012 is dat gestegen naar 70%.

Bron: WHO Global Database on Blood Safety (GDBS) 2012