menu

Doktersvragen       

 

Waarom wordt mijn bloed niet op cholesterolgehalte getest?

Je cholesterolwaarde heeft geen invloed op de kwaliteit en de veiligheid van het bloed. Met een verhoogde cholesterolwaarde mag je bloed geven, tenzij je een aandoening hebt aan je hart of bloedvaten. Een verhoogde cholesterolwaarde kan wel nadelig zijn voor je gezondheid. Informeer bij je huisarts als je vragen hebt over je cholesterol. Omdat je huisarts je meestal goed kent, kan hij inschatten of een cholesterolbepaling voor jou noodzakelijk is.

Wanneer hoor ik het als mijn bloedtesten een infectie hebben aangetoond?

Is je testuitslag afwijkend dan kun je van ons binnen vier weken een bericht verwachten. Als er bij de eerste screeningstesten een afwijkende uitslag wordt gevonden, en er dus een mogelijke infectie aanwezig is, dan wordt er altijd aanvullend bloedonderzoek gedaan. Met dit zogenaamde bevestigingsonderzoek wordt de betreffende infectie al dan niet aangetoond. Omdat dit onderzoek veel meer tijd kost, kan het wel tot 4 weken duren voordat je te horen krijgt dat er een afwijkende testuitslag is gevonden. Overigens is deze periode in de praktijk vaak wel wat korter. Uiteraard betekent het ontvangen van een oproep voor een volgende donatie altijd dat de vorige testuitslagen goed zijn geweest. Geen bericht is dus goed bericht.

Ik ben wat hoesterig, mag ik dan bloed geven?

Je mag bloed geven als er sprake is van een droge kriebelhoest zonder dat je slijm opgeeft. Heb je verschijnselen zoals koorts, hoofdpijn en keelpijn dan mag dat niet. Heb je wel één of meerdere van deze verschijnselen gehad, dan mag je weer bloed of plasma doneren als je tenminste 14 dagen geen last meer hebt van deze klachten. Heb je antibiotica gehad, dan moet je daar minimaal twee weken geleden mee zijn gestopt. En wat altijd geldt: je moet je uiteraard weer fit genoeg voelen om bloed te gaan geven.

Wil je zeker weten of je kunt geven? Bel   of doe de